Demo

Schaapskudde De Belhamel

Schaapskooi Graafsekamp

Sinds 2016 kiezen gemeente Zutphen en Open Monumentendag Zutphen een Monument van het Jaar.  Dit jaar is het Europese thema van de Open Monumentendagen ‘Levend erfgoed’. Hierbij wordt er stilgestaan bij het cultureel erfgoed wat door middel van overdraging tussen de generaties wordt doorgegeven. Om aan te sluiten bij het Europese thema is er dit jaar gekozen voor de Schaapskudde de Belhamel als monument van het jaar. Het vak van schaapsherder en het schapenras het Groot Heideschaap zijn beide voorbeelden van levend erfgoed. 

Schaapskudde de Belhamel is een gescheperde kudde waarbij er met een groot koppel schapen, bijeengehouden door de honden, over de grote stille heide wordt getrokken. De kudde bestaat voornamelijk het schapenras het Groot Heideschaap, deze zijn in de tachtigjarige oorlog (15/16de eeuw) door de Spanjaarden meegenomen voor de melk, wol en voedsel. Het Groot Heideschaap is een zeldzaam huisdierras dat al eeuwen in de Achterhoek/Twente loopt. Om het voortbestaan van het bijzondere schapenras te kunnen waarborgen zijn de herders Harrie en Elly opzoek naar mogelijkheden om het voortbestaan van de Schaapskudde de Belhamel vorm te geven.

Op zaterdag 9 september om 13:00 uur wordt het Open Monumentenweekend Zutphen 2023 geopend door de wethouder Sjoerd Wannet en de voorzitter van het Open Monmentendag Comité Zutphen, samen met een aantal ‘Belhamels’ bij de Schaapskooi Graafsekamp aan het Werkseveldweg 2 in Warnsveld.

MVJ Belhamel

De gemeente Zutphen organiseert in samenwerking met de Stichting Open Monumenten Comité Zutphen sinds 2016 het Monument van het Jaar. Dit is met name een bewustwordingscampagne om draagvlak te creëren voor het onderhoud en toegankelijk maken en behouden van monumenten. Steeds vaker worden lopende subsidiestromen beëindigd of wordt er minder uitgekeerd. Met het Monument van het Jaar ondersteunt de gemeente eigenaren actief in het vinden van alternatieve financieringsmogelijkheden om het project of het noodzakelijk onderhoud te kunnen verrichten. De monumenten die de schaapskudde de Belhamel voorgingen als Monumenten van het jaar zijn het Metaheirhuisje bij de Joodse begraafplaats (2022), de Aardappelkelder bij de Warkense Molen (2021), De Overtuin (2019), Luxor (2018), Molen Nooit gedacht (2017) en de St. Jan (2016). 


sponsors
F icon.svg

Copyright © 2024 Open Monumentendag Zutphen | Website door Buro Zutphen