Demo

ANBI

anbiStichting Open Monumenten Comité Zutphen is door de Belastingdienst ook aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI moet zich voor min. 90% inzetten voor het algemene nut en mag geen winstoogmerk hebben. Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting.. Giften aan een culturele ANBI zijn voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (met als drempel 1% van het inkomen, maar geen drempel in geval van periodieke giften).

Meer weten?
Klik hier voor uw fiscale voordeel als particulier.
Klik hier voor uw fiscale voordeel als bedrijf.
Voor uitgebreide informatie kunt u de ook de website van de Belastingdienst bezoeken.

Gegevens ANBI per 1-1-2018

 Contactgegevens            Stichting Open Monumenten Comité Zutphen, Valckstraat 1, 7203 GB, Zutphen
 Beschikking nummer            8529.15.688
 Doelstelling            De doelstelling van Stichting Open Monumenten Comité Zutphen luidt samengevat:  

1. Het organiseren van open monumentendagen met ondersteunende culturele activiteiten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 Bestuurssamenstelling           Mevr. H.J. Hissink-Kapper, voorzitter
Mevr. H. van Wensveen, vice-voorzitter/secretaris
Dhr. H. Sieben, penningmeester
 Beloningsbeleid            allen zijn onbezoldigd bestuurder
 Beleid            Beleidsplan 2018 - 2022
 Financiële verantwoording            Jaarrekening 2022
 Verslag van activiteiten            Jaarverslag 2022 
             
sponsors
F icon.svg

Copyright © 2024 Open Monumentendag Zutphen | Website door Buro Zutphen